TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Pajisjet shtesë nga qeramika

Depërtimet nëpër pullaz janë sfidë e posaçme për secilin pullaz. Sistemi i zgjidhjesTondach me tjegullën me vrimë,ngjitës dhe manzhetë për përmbyllje ndalon me besueshmëri dëmtimet nga lagështia.Nga ana e jashtme e harmonizuar në dukje, përmbrenda teknikisht të lidhura, para së gjithash sigurojn papërsshkueshmëri nga era dhe ajri.

Depërtimi nëpër pullaz