TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Pajisjet shtesë nga qeramika

Tondach ofron zgjedhje të shumëta për ndërtime të reja dhe restaurime. Pajisjet shtesë nga qeramika janë të domosdoshme për zgjidhjet harmonike dhe teknike të pullazit shembullorë. Elementet shtesë bëhen me masë për secilen tjegull dhe ofrojnë mbrojtje të përsosur prej shiut, rrufesë, breshërit dhe borës.

Përfundimi i pullazit

Depërtimi nëpër pullaz

Ventilimi i pullazit

Dekorimet qeramike për pullaz