TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Pullazi

Me një restaurim gjithëpërfshirës shpenzimet e energjisë mund të zvogëlohen deri në 20%. Me përzgjedhjen e produktit tjegulla zhvendosëse restaurimi i pullazit mund të bëhet thjeshtë dhe shpejt brenda disa ditëve. Binduni vetë.

Restaurim