TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Tuning "sicher = sicher"

Nënkonstrukcioni duhet të kënaq kërkesat ekstreme mekanike dhe kërkesat e fizikës ndërtimore, për të mundësuar mbrojtje afatëgjatë për konstrukcionin e pullazit. Membranat e pullazit Tondach vendosin masa të reja lidhur me funkcionin dhe sigurinë. Janë avulldepërtuese,të sigurta ndaj shiut,ajrit dhe erës,janë të durueshme në temperatura prej - 40°C deri në + 100°C.

Komponentet e nënkonstrukcionit