TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Tuning "sicher = sicher"

TONDACH® Tuning asortimenti i është përshtatur secilit lloj tjegulle. Me zgjidhje gjithëpërfshirëse nga sistemi origjinal TONDACH® mund të kënaqeni në harmoninë optike të pullazit si dhe me kualitetin,qëndrueshmërinë e pullazit. Për secilin model gjenden në dispozicion pajisjet shtesë origjinale të cilat i janë përshtatur sistemit. Modeli në dispozicion!

Siguria e pullazit

Përfundimi i pullazit

Ventilimi i pullazit

Komponentet e nënkonstrukcionit

Ndriçimi dhe dalja mbi pullaz