TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

TONDACH® Detajet e zgjidhjeve për pullaz

TONDACH® ofron zgjidhje të shumta për pullaze te ndërtimet e reja dhe renovimet. Këtu ju keni një pasqyrë të zgjidhjeve të sigurta dhe origjinale të sistemit.

Zgjidhjet e hollësishme mund të gjenden në pika të ndryshme shënuese (1-10) në grafikun. Ndiqni lidhjet për të marrë më shumë informacion të produktit.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi

Firstbereich

Zgjidhje për kurorë/gërhamë dhe ajrosje të pullazit

Shiriti ventilues TONDACH® për kurorë/gërhamë kujdeset për një përfundim të sigurt dhe të bukur të pullazit.

Shiriti ventilues TONDACH® për kurorë/gërhamë krijon mbrojtje fleksibile prej lagështisë dhe myshkut. Me seksion mesatar prej rreth 340 cm² në metër gjatësi, shiriti ventilues TONDACH® për kurorë/gërhamë mundëson një ajrosje optimale të nënstrukturës. Kapëset tona për kulmorë e kompletojnë zgjidhjen TONDACH® për kurorë/gërhamë.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Detajet e zgjidhjeve për pullaz

Ndriçimi dhe dalja mbi pullaz

Zgjidhje harmonike dhe të sigurta për ndriçim dhe dalje mbi pullaz.

Dritaret e pullazit TONDACH® shërbejnë si ndihmës për dalje mbi pullaz për ndriçim si dhe ajrosje të tavanit. Mundësi shtesë për ndriçim dhe ajrosje ju ofrojmë me tjegulla Plexiglas.

 

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Ortgang

Përfundimi i pullazit

Elemente shtesë nga qeramika për përfundim të bukur dhe të sigurt të pullazit

Tjegulla anësore TONDACH® kujdeset për pamje estetike të pullazit si dhe përfundim të përsosur të mbulesës së pullazit. Tjegulla anësore optimalisht mbron konstruksionin e pullazit kundër depërtimit të ujit dhe breshërit.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Schneesicherung

Sistemet për mbajtjen e borës – për sigurinë tuaj!

TONDACH® sistemet për mbajtjen e borës janë një komponent përbërës për një zgjidhje komplete të pullazit.

Sistemet për mbajtjen e borës - dhe pajisjet shtesë- të sigurisë TONDACH® janë pjesë e rëndësishme e sigurisë të lidhura me zgjidhjen komplete për pullazin tuaj TONDACH®. Për pothuajse çdo lloj të tjegullave në dispozicion, ju merrni -mbajtës të borës- TONDACH® dhe pajisjet shtesë- të sigurisë, cilësi të lartë dhe zgjidhje plotësisht të integruara në pullaz.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Folie

Siguria për shtresën e ulët të pullazit

TONDACH® Tuning zgjidhje për pullazin sekondar

Nënshtresa membranë TONDACH® e pullazit formon një shtresë që efektivisht mbron pullazin prej depërtimit të ujit në brendësi të ndërtesës. Nënshtresat membranë TONDACH® Tuning janë me 3-shtresa,me ngjitës të integruar dhe munden të qëndrojnë të pambuluara deri në 3 muaj. Shtigjet e hapura difuzive janë rezistente deri në temperatura 100 ° C.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi

Photovoltaik

Mbështetëse të paneleve solare

Për përforcimin e kolektorëve të ujit të ngrohtë, pajisjeve solare dhe foto-voltaike.

TONDACH® zgjidhje e sigurt për instalimin kolektorëve të ujit të nxehtë, paneleve solare dhe fotovoltaike. Modulet e mbështetëseve mund të përdoren me të gjitha llojet e tjegullaveTONDACH®.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Sisteme të ajrosjes

Depërtimi i sigurt përmes pullazit

 

Sidomos tek depërtimet përmes pullazit paraqitet rreziku i depërtimit të ujit në nënstrukturë. Zgjidhja e sistemit TONDACH® me tjegull depërtuese –Kompleti përbëhet prej: tjegulla qeramike me hapje, zorra fleksibile, mansheta përmbyllëse, dhe ngjitësi Dense-Glue për një lidhje të sigurt me nënshtresën. Kompleti i sistemit të ajrosjes TONDACH® është përshtatur nga ana e jashtme dhe nga përbrenda është ndërlidhur teknikisht në mënyrë të përsosur.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Firstscheibe

Përfundimi i pullazit Kulmori

Pajisjet shtesë për përfundimin e pullazit

Moti i lig dhe stuhitë ekstreme godasin sidomos në zonën e kurorës! TONDACH® ofron përfundime për kulmorë të punuara me masë dhe teknikisht perfekte si dhe zgjidhje të sigurt kundër shiut, breshërit dhe borës.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Schneesicherung

Borëmbajtësit – për sigurinë tuaj!

TONDACH® Borëmbajtësit janë një komponent përbërës për zgjidhje komplete të pullazit.

Borëmbajtësit TONDACH® formojnë një pjesë relevante të sigurisë në zgjidhjen komplete për pullazin tuaj TONDACH®. Për pothuajse çdo lloj të tjegullave në dispozicion, ju merrni me Borëmbajtës - TONDACH®  cilësi të lartë dhe zgjidhje plotësisht të integruara në pullaz.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.

TONDACH® Zgjidhje origjinale sistemi:

Mbrojtja kundër stuhisë

Kapëset kundër stuhisë TONDACH® ofrojnë siguri sipas normave më të reja.

Si shërbim në Internet TONDACH® ofron përllogaritjen e sasisë së nevojshme të kapëseve dhe skemën e shpërndarjes së tyre.

Më shumë për Tondach®-Zgjidhje sistemi.