TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Përparësitë e pullazit të pjerrët

 • Mbrojtja prej erës dhe stuhisë

  Në jetën e përditëshme rrallë jemi të vetëdijshëm për funkcionet mbrojtëse të pullazit të pjerrët ndaj erës dhe stuhisë. më tej »

 • Mbrojtja e sigurt prej shiu

  Çdo fëmijë i vogël,i pyetur të vizatoj një pullaz, vendos instinktivisht për një pullaz të pjerrët. Kjo tregon lidhjen në mes të kulturës sonë me këtë formë të ndërtimit. Në zonën tonë klimatike të pasur me shi ky dizajn pullazi është dëshmuar për shekuj dhe ende ofron një mbrojtje të shkëlqyeshme. më tej »

 • Zgjerimet pasuese

  Sot në ndërtesat e reja, pullazet shpesh ndërtohen menjëherë.Banimi nën pullaz s’është vetëm shumë i adhuruar, por edhe mjaft i lirë. më tej »

 • Përshtatja optimale e klimes

  Në papafingon e ndërtuar ngrohja optimale rsp. mbrojtja nga të ftohtit është njëra prej detyrave më të rëndësishme. më tej »

 • Dritaret dhe baxha për dritë dhe diell

  Ajërosje të duhur,ndriçimi dhe ekspozimi ndaj diellit është parakusht për një banim të shëndetshëm dhe të rehatshëm nën pullaz. Pullazi i pjerrët ju ofron shumë përfitime. Hapësirat e errëta të pullazit të pandërtuar, pas vendosjes sistematike të dritareve ose baxhave ofrojn për banorët e tyre një cilësi krejt të re të jetës. më tej »

 • Mbrojtja kundër zërit dhe zhurmës

  Sikurse mbrojtja nga të nxehtit dhe lagështisë edhe mbrojtja nga zhurma zë vend në rend të parë në serinë e masave për të krijuar një mjedis të mirë të jetesës. Për komoditet banimi duhet gjithashtu një atmosferë pashqetësim akustik -në të dyja anët nga jashtë brenda dhe anasjelltas. më tej »