TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Sa është i qëndrueshëm TONDACH®-u ?

Pullazi TONDACH® është në maje të materialeve mbuluese me një jetëgjatësi të dëshmuar mbi njëqindvjet. TONDACH® tjegullat nuk janë vetëm të qëndrueshme por janë edhe ekonomike, vendimtare për vlerësimin e materialeve të pullazit janë qëndrueshmëria e jo shpenzimet që kan lind në kohën e furnizimit!!!

Këtu shihet „ekonomizimi” i vërtetë i materialit, kur pronari i objektit nuk duhet të jap para për rregullime të ndryshme. Kjo vlen posaçërisht për pullazin e shtëpisë, konstrukcioni dhe mbulimi i së cilës është  vetëm një pjesë e vogël e shpenzimeve të ndërtimit.

Me rëndësi është që në afat të gjatë pullazi TONDACH® është më i volitshëm, sepse një renovim pullazi është i domosdoshëm  tek pas më shumë se njëqind vjetëve, për atë TONDACH®  garanton 33 vjet për secilin produkt!