TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Profili i ndërrmarjes

TONDACH® është lider në prodhimin e elementeve të qëdrueshme si dhe zgjidhjeve për pullaze me vlera resistive nga argjila natyrore.

 

TONDACH Gleinstätten® AG është prodhuesi më i madh i tjegullave prej argjile në Evropën Qendrore dhe Lindore duke përfshirë edhe pajisjet shtesë-komponentet. Që me 1992, ndërrmarja filloi zgjerimin në drejtim të Europës Lindore dhe tani me 28 lokacione është e përfaqësuar në 11 shtete. Në vitin afarist  2012, u arrit një qarkullim i konsoliduar prej rreth 167 million euro.

Kualiteti i lartë i produkteve, me kompetencë  të pranuar profesionale, inovative  por mbi të gjitha zgjidhje natyrale për pullaz dhe  me shërbime gjithëpërfshirëse e karakterizojnë ndërrmarjen. Nga përdorimi i teknologjisë më të fundit në të gjitha lokacionet sigurohet proçesi i  prodhimit  efikas si dhe prodhim kualitativ i produkteve të pullazit të bazuara në lënd të parë natyrore. Suksesi i ndërrmarjes për TONDACH ® do të thotë në rend të parë  konsumatorë të entuziasmuar, puntorë të kënaqur dhe zhvillim  i vazhdueshëm i portofolios së produkteve.