TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Filozofia

Filozofia e jonë është shumë e thjeshtë: Secili njeri duhet të ketë mundësi që me  TONDACH zgjdhjen  për pullaz të krijoj një copë siguri, natyralitet, komfor  dhe rehati – dhe atë për gjenerata. TONDACH®  – Pullazi për shekuj ju siguron vlera të vërteta në jetën e njeriut.

Njerëzve ju ofrojm zgjidhje individuale  për pullaz– forma të ndryshme  ose ngjyra. Duke ju falenderuar zhvillimit në kontinuitet  të produkteve  tona në lirinë e planifikimit s'ka kufinjë. Jemi të hapur për trende në fushën e pullazeve dhe dëshirat  e  blersëve mundohemi ti jetësojmë  në produktet tona . Ne zhvillojmë produkte, të cilat dobinë për njeriun e kan në rend të parë , pa marë parasysh a është fjala për pullaz të ri apo restaurim.  Kështu mund ti përkrahim njerëzit në krijimin e vlerave afatëgjata.

Inovacioni:
Blerësit tanë posedojnë pullazin më natyrorë – të sigurt, qëndrueshëm, individual dhe  estetik!  

Afarizmi:
Blerësit  tanë janë gjithmonë në qendër të aktiviteteve tona afariste.  

Orientimi te blerësit  si dhe përmbushja e kërkesave të konsumatorëve, janë qëllimet tona ditore. Përkrahim njerëzit në krijimin e shtëpive të tyre  dhe ofrojm siguri dhe mbrojtje përmes kompetences sonë shumëvjeqare në prodhimin e materialeve të pullazit. Krijojmë vlera natyrore afatëgjata, të sigurta, të shumëllojshme dhe të qëndrueshme përmes matrialeve tona të pullazit nga argjila,kështu që liria e planifikimit dhe individualitetit nuk kan kufinjë.

Vlerat siq janë besimi, partneriteti, inovacioni dhe angazhimi  janë bazë e veprimtarisë sonë dhe përjetohen në secilin produkt.

Besushmëria:
Çdo njeri mund ti besoj TONDACH®-ut.

Me substancën tonë ekonomike dhe kompetencen tonë  teknike Ju garantojm zgjidhje të sigurt dhe natyrore për  gjenerata.Është investitor privat , arhitekt, ndërtimtarë apo tregtarë –çdo person mund të mbështetet te ne – dhe atë në mbarë botën!

Partneriteti:
TONDACH® është  partner i besueshëm.

Bazën e punës tonë të përditëshme  e bën marëdhënia  partneritet dhe respekti ndaj blerësve dhe bashkëpunëtorëve  tonë. Cilësi jonë dalluese është respekti i ndërsjellë me konkurencën  dhe bashkëpunimi me liferuesit tonë. Partneriteti dhe sjellja me respekt si dhe dialogu i hapur cilësojn  kulturen tonë ndërrmarëse.