TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

33 vjet garancion dhe kënaqësi për tërë jetën

 

Me TONDACH® sigurisht merni vendim të duhur. Argjila natyrore ,mijëra vjet e vjetër, veçohet me forcën dhe qëndrushmërinë. Tondach-u  pjek argjilën në mbi 1000°C ndërsa sipërfaqen e fisnikëron, kështu që secila tjegull është  maksimalisht  rezistuese ndaj kushteve atmosferike. Që prej 13° pjerrtësi të pullazit  TONDACH®  është tjegull  optimale për çdo shtëpi.

Për kohë shumë të shkurtë deri te pullazi i ri!

Rinovimmi i pullazit mund të bëhet thjesht dhe shpejt. Pse të  shpenzohet më shumë para. TONDACH®  liferon në afat të shkurtë . Pullazëxhiu i juaj  TONDACH® ju këshillon gjërësisht (edhe për  subvencionet e mundëshme) dhe realizon shkëlqyeshëm pullazin e juaj të ri. Dhe ju kënaqeni me të gjitha përparësitë e TONDACH®-ut:

  • 33 vjet garancion
  • siguria pa mirëmbajtje
  • vlerë e qëndrueshme për gjenerata
  • ndërgjegje të pastër ndaj natyrës

 

 

Në afat prej 33 vjet ju ndërrojm pa pagesë në paritet franko prodhuesi të gjitha tjegullat -TONDACH®, të cilat dëshmohet se  nuk i përmbajnë vetitë e premtuara simbas ÖNORM EN 1304.

Garancioni shtesë ndaj ngricave:

Ne e ofrojmë garancionin shtesë për të gjitha tjegullat  TONDACH ®, të cilat kanë dëmtim nga ngrirja, dhe vërtetohet që kanë defekte materiale. Siguria ndaj shiut duhet të jetë e zvogëluar. Në këto 33 vjet, ne marrim përsipër shpenzimet shtesë për riparimin e pullazit, nëse kompania kompetente për rregullimin e pullazeve është e licencuar. Ne rezërvojmë të drejtën pët ta bërë vetë apo përmes një agjenti.

 

 

 

Porosite çertifikatën tuaj personale të garancionit në gbozo@potisje-kanjiza.com