TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Restaurimi i pullazit me standarde aktuele

 

Avantazhet e restaurimit të pullazit janë të dukshme:

• Deri në 20% kursimet e kostos së energjisë
• Siguria dhe mbrojtja nga kushtet atmosferike gjithnjë e më ekstreme
• Zgjerimin vizuel dhe modernizimin e shtëpisë tuaj
• Rritja e vlerës së pasurisë të paluajtshme

 

 

Një renovim gjithëpërfshirës përmirëson treguesit e energjisë dhe ul qëndrueshëm koston e energjisë.

 

Humbjen e nxehtësisë të një shtëpie (me të kuqe).U-vlera (në të kaluaren k-vlera) është një masë e transferimit të ngrohjes.Sa më e vogël të jetë ajo,është më mirë. Pullazet bashkë-kohore paraqesin një vlerë të U-së deri në 0.20 W / m² K ose më të ulët.
TONDACH® mbështet në mënyrë dhe formë naturale një klimë banimi të balancuar gjatë gjithë vitit.Është rezistente ndaj nxehtësisë në verë, në dimër e mbanë ngrohjen në dhomë.
Humbjet e energjisë ngarkojnë buxhetin familiarë. Mbi pullazet e vjetra mund të humben deri në 20% të energjisë së ngrohjes