TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Restaurimi i pullazit papafingo

Një restaurim pullazi mund të zbatohet shpejt dhe me efikasitet me pullazëxhinjët  TONDACH®. Nëse rinovohet nga jashtë, veshja e brendshme mund të mbetet.

5 hapa të shpejtë  deri te pullazi i mrekullueshëm me efiçiencë energjetike:

1. Situata e gjendur 
Një restaurim pullazi është i nevojshëm, sepse pullazi ekzistues nuk është më në gjendje të kryej optimalisht funksionin mbrojtës respektivisht  është i izoluar minimalisht.

 

2. Heqja e shtresës së pullazit
Hapi i 2.është heqja e mbulesës të pullazit të vjetër dhe listellave të pullazit. Lere të hiqet mbulesa e pullazit të vjetër ekzistues nga një profesionist dhe simbas nevojes hudheni në mënyrë profesionale.

 

3. Montimi  i frenuesit të avullit me rezistencë të ndryshueshme difuzive
Në hapin e 3. është aplikuar  frenuesi i avullit  me rezistencë të ndryshueshme difuzive TONDACH® DASATOP, ose Sub(nën)-top(mbi),i  shtrirë mbi mahi dhe me  izolim të instaluar. I shtrirë Frenuesi i avullit mbron mjaftueshëm  kundër dëmit nga lagështia.

 

4. Instalimi i mbulesës së pullazit
Në hapin 4. është përgatitja e shtresës së dytë – mbulesës së nënpullazit.Përgatitja e nënpullazit-(me ose pa veshje dërrasash) kryhet me TONDACH® (FOL-S, FOL-K ose Twin Power), të cilat siç kërkohet janë të papërshkueshëm nga shiu,era dhe ajri.

 

5. Mbulimi me  tjegullaTONDACH®
Pas bashkëngjitjes së kontra listellave për ventilim të pullazit vijon bashkëngjitja e listellave. Varësisht nga lloji i tjegulles  tani mund të bëhet mbulimi i pullazit me produktin e dëshiruar TONDACH®.Diversiteti i produkteve TONDACH® mundëson rinovim të shpejtë dhe efikas të pullazit. Më shumë se 24 ngjyra prej e natyrore, mat dhe që shkëlqen.