TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Përfaqësues i shitjes

Për Kosovë

Fitim Bryma oec.
Përfaqësues i shitjes
TONDACH-Kosovë
10020 Prishtinë
Tel./fax: 038-608029
Mobil:+377(0)44 135458
E-mail: fitim.bryma@tondach.com.mk

Për Shqipëri  

Marin Zaimi Dipl.-Ing, MBA
Përfaqësues i shitjes     
Tondach - Shqipëri
Tiranë, Kodi Postar 1003
Mobil: +355 694001279
Email: marin.zaimi@tondach.com.mk