TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Biseda personale këshilluese

Me kënaqësi do të ju këshillojmë personalisht rreth zgjedhjeve tona për pullaz dhe mur. Ju lutem na jepni terminin e preferuar dhe informatat personale për një aranzhim termini

  • Dita/muaji/viti/koha

  • Me dërgimin e  këtij formulari, unë pajtohem që të dhënat e mia mund të shfrytëzohen  në transmetimin e informacioneve  për produkte. Ky pëlqim mund të revokohet me shkrim në çdo kohë.

     

    Fushat me *, duhet gjithësesi  ti plotësoni!